Pracownia
Endoskopowa

Pracownia Endoskopowa zajmuje się diagnostyką schorzeń górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroskopia służy do oceny przełyku, żołądka i dwunastnicy, w sigmoidoskopii oceniamy dolny odcinek jelita grubego – esicę i odbytnicę, w kolonoskopii – całe jelito grube, w wybranych wskazaniach również końcowy odcinek jelita krętego. W czasie kolonoskopii można usunąć polipy jelita grubego wielkości do 1 cm.

Specjaliści gastroenterolodzy pracujący w naszej Poradni posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, oparte na dużej liczbie wykonanych badań i zabiegów endoskopowych.

+48 536 508 501


Informacja, rejestracja na konsultacje i badania endoskopowe.
Cennik

Gastroskopia

330 PLN

Gastroskopia
z testem na Helicobacter pylori

350 PLN

Kolonoskopia

550 PLN

Sigmoidoskopia

350 PLN

Polipektomia endoskopowa
pierwszy polip

330 PLN

Polipektomia endoskopowa
każdy kolejny polip

110 PLN

Badanie histopatologiczne

80 PLN

Znieczulenie anestezjologiczne do badań endoskopowych

250 PLN