Rejestracja
ONLINE
Rejestracja ON-LINE do Poradni na konsultacje lekarskie.

Rejestrację na badania endoskopowe i zabiegi prowadzimy telefonicznie: +48 536 508 501