Sigmoidoskopia

Sigmoidoskopia daje możliwość endoskopowej oceny jelita grubego w zakresie odbytnicy i esicy czyli końcowego odcinka jelita grubego. Badanie to wykonuje zazwyczaj przy podejrzeniu żylaków odbytu, zapalenia jelita grubego. Badanie wykonywane jest za pomocą giętkiego aparatu. W trakcie badania, w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych, istnieje możliwość pobrania wycinków oraz usunięcia drobnych, kilkumilimetrowych polipów.

Jak przeprowadza się badanie?


Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita za pomocą doodbytniczych środków przeczyszczających. W czasie sigmoidoskopii pacjent leży na boku, aparat wprowadza się przez odbyt. W czasie badania podaje się powietrze do światła jelita, aby lepiej uwidocznić jego ścianę. Może to być powodem uczucia wzdęcia, dyskomfortu. Pobieranie wycinków i usuwanie drobnych polipów jest bezbolesne. Każdy instrument po badaniu jest dezynfekowany, a szczypce służące do pobierania wycinków są sterylizowane, co zabezpiecza przed zakażeniem.

Możliwe powikłania


Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się jednak rzadko (0,2%). Należą do nich przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,1%), krwawienie (0,008%), które zwykle wymagają natychmiastowej operacji. Powikłania częściej występują u osób starszych oraz z uchyłkami jelita grubego.

Postępowanie po badaniu


W przypadku wystąpienia po badaniu niejasnych objawów (utrzymujących się bólów brzucha, krwawienia) należy zgłosić je pielęgniarce lub lekarzowi. Prosimy pytać, jeśli coś jest dla Pani/ Pana niejasne.