prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
+48 536 508 501
g.oszkinis@endopractica.pl
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej, który swój dorobek naukowy budował w najlepszych klinikach świata. Jest m.in. autorem i współautorem 120 prac naukowych, 30 rozdziałów do monografii i podręczników oraz 4 podręczników. Jego zainteresowania dotyczą m.in. takich kwestii jak: leczenie ran przewlekłych czy też terapia genowa u chorych z przewlekłym zakażeniem protez naczyniowych. Członek:
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - w Zarządzie
 • Polskiego Towarzystwa Flebologicznego - w Zarządzie
 • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - Przedstawiciel Polski w Zarządzie
 • Międzynarodowego Towarzystwa Angiologicznego
 • Amerykańskiego Towarzystwa Torakochirurgicznego
 • Kolegium redakcyjnego "Leczenia Ran" i "Acta Angiologica"
 • Kwalifikacje zawodowe i działalność naukowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1976–1983 rok)
 • Specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej (1986 rok)
 • Specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej (1993 rok)
 • Doktor nauk medycznych (1994 rok)
 • Doktor habilitowany nauk medycznych (2001 rok)
 • Specjalizacja z zakresu chirurgii naczyniowej (2003 rok)
 • Specjalizacja z zakresu angiologii (2004 rok)
 • Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii (2004 rok)
 • Profesor nadzwyczajny (2008 rok)
 • Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
 • Ścieżka zawodowa

  Wybrane informacje:

 • Staż naukowy w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu w Rotterdamie (1981 rok)
 • Staż naukowy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Kuopio (1983 rok)
 • Kurs Chirurgii Urazowej w Lund (1985 rok)
 • Staż naukowy w Szpitalu Klinicznym w Aalst (1989 rok)
 • Pobyt szkoleniowy w Klinikach Chirurgii Naczyń Szkół Medycznych w Nowym Jorku (1995 rok)
 • Staż naukowy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu w Kilonii (1998 rok)
 • Staż naukowy w University of Pennsilvania (2005 rok)
 • Redaktor naczelny czasopisma "Leczenie Ran" (2008-2010 rok)

 • Zainteresowania:
 • patologia tętniaków aorty brzusznej i piersiowej – badania morfologiczne, genetyczne i biomechaniczne
 • zastosowanie angiogennej terapii genowej (VEGF) u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn
 • zastosowanie przeszczepów allogenicznych u chorych z zakażeniem protez naczyniowych
 • endowaskularne leczenie chorób naczyń
 • patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej
 • leczenie ran przewlekłych
 • Ważna informacja!

  Wszyscy musimy zmierzyć się z nową rzeczywistością funkcjonowania w czasie epidemii SARS-CoV-2. Dlatego chcemy opowiedzieć Wam, jak w tych dniach wygląda nasza praca.

  EndoPractica Specjalistyczne Centrum Medyczne działa jak zwykle. Odbywają się porady, zabiegi i badania endoskopowe.

  Zdrowie naszych pacjentów jest dla nas zawsze priorytetem.
  W związku z tym na terenie EndoPractica zostały wdrożone procedury wzmożonej dezynfekcji i nadzoru epidemiologicznego.
  Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  1. Osoby z objawami infekcji w tym również dzieci mające katar, kaszel lub gorączkę proszone są o telefoniczną lub internetową zmianę terminu wizyty. Osoby te ze względu na bezpieczeństwo innych pacjentów oraz personelu nie będą przyjmowane.
  Prosimy aby swoje dolegliwości zgłosić telefoniczne do lekarza POZ, lokalnej stacji SANEPID lub zgłosić się do najbliższego Oddziału Chorób Zakaźnych.
  2. Na terenie Centrum obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.
  3. W poczekalni może przebywać tylko do 12 osób. Należy zachować 1-2 metry odległości od siebie oraz personelu.
  4. Prosimy zgłaszać się na umówioną wizytę w terminie. Osoby zgłaszające się wcześniej prosimy o oczekiwanie na zewnątrz.
  5. Prosimy o bezwzględne podporządkowanie się zarządzeniom pracowników recepcji.
  6. O wszelkich zmianach wynikających z zarządzeń władz oraz sytuacji epidemiologicznej będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej.

  Dziękujemy z wyrozumiałość i współpracę. Jesteśmy dobrze przygotowani do stawienia czoła epidemii i nadal ciężko pracujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom i pracownikom.

  Prosimy bądźcie bezpieczni, troszczcie się o siebie i myślcie o innych.

  Zespół EndoPractica Specjalistycznego Centrum Medycznego.