prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz angiologii
+48 536 508 501
g.oszkinis@endopractica.pl
Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej, który swój dorobek naukowy budował w najlepszych klinikach świata. Jest m.in. autorem i współautorem 120 prac naukowych, 30 rozdziałów do monografii i podręczników oraz 4 podręczników. Jego zainteresowania dotyczą m.in. takich kwestii jak: leczenie ran przewlekłych czy też terapia genowa u chorych z przewlekłym zakażeniem protez naczyniowych. Członek:
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - w Zarządzie
 • Polskiego Towarzystwa Flebologicznego - w Zarządzie
 • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - Przedstawiciel Polski w Zarządzie
 • Międzynarodowego Towarzystwa Angiologicznego
 • Amerykańskiego Towarzystwa Torakochirurgicznego
 • Kolegium redakcyjnego "Leczenia Ran" i "Acta Angiologica"
 • Kwalifikacje zawodowe i działalność naukowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1976–1983 rok)
 • Specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej (1986 rok)
 • Specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej (1993 rok)
 • Doktor nauk medycznych (1994 rok)
 • Doktor habilitowany nauk medycznych (2001 rok)
 • Specjalizacja z zakresu chirurgii naczyniowej (2003 rok)
 • Specjalizacja z zakresu angiologii (2004 rok)
 • Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii (2004 rok)
 • Profesor nadzwyczajny (2008 rok)
 • Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
 • Ścieżka zawodowa

  Wybrane informacje:

 • Staż naukowy w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu w Rotterdamie (1981 rok)
 • Staż naukowy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Kuopio (1983 rok)
 • Kurs Chirurgii Urazowej w Lund (1985 rok)
 • Staż naukowy w Szpitalu Klinicznym w Aalst (1989 rok)
 • Pobyt szkoleniowy w Klinikach Chirurgii Naczyń Szkół Medycznych w Nowym Jorku (1995 rok)
 • Staż naukowy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu w Kilonii (1998 rok)
 • Staż naukowy w University of Pennsilvania (2005 rok)
 • Redaktor naczelny czasopisma "Leczenie Ran" (2008-2010 rok)

 • Zainteresowania:
 • patologia tętniaków aorty brzusznej i piersiowej – badania morfologiczne, genetyczne i biomechaniczne
 • zastosowanie angiogennej terapii genowej (VEGF) u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn
 • zastosowanie przeszczepów allogenicznych u chorych z zakażeniem protez naczyniowych
 • endowaskularne leczenie chorób naczyń
 • patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej
 • leczenie ran przewlekłych